Michel Monstrey

Banner

Condoleren

Foto Michel Monstrey vierkant bewerkt

Michel Monstrey

° 17-04-1934
11-02-2023

De plechtige uitvaartmis, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden in de Sint-Audomaruskerk te Westkerke op zaterdag 18 februari 2023 om 10u30.

Er is mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Michel in het uitvaartcentrum Depoorter, Constant Permekelaan 43 te Jabbeke, elke weekdag van 15u tot 17u tot en met donderdag 16 februari 2023.

Bloemen noch kransen maar liever een gift aan het centrum voor hemodialyse Dialmar te Oostende op volgend rekeningnummer vzw Dialuc BE97 7765 9245 1849 met als vermelding : uitvaart Michel Monstrey.